Haere mai

Te Uri o Hau Settlement Trust

Te Uri o Hau Settlement Trust
AGM September 24th 2022 Oruawharo Marae

Message from our Chair Antony Thompson

Deed of the Settlement 2000

E nga iwi o nga hau e wha e noho ana i runga i nga motu nei,
Aotearoa, tena koutou, tena koutou, tena koutou, katoa.

ABOUT US

Te Uri o Hau is a Northland hapu of Ngati Whatua whose area of interest is located in the Northern Kaipara region.

 

Te Uri o Hau descends from Haumoewaarangi through Hakiputatomuri, who is the tribe’s founding ancestor, and includes people who affiliate to nga marae tuturu: Otamatea, Waikaretu, Oruawharo, Arapaoa.

 

The tribe has settled its historical grievances with the Crown and is developing the future for its people with many more stories to be told. This website will tell some of those stories and we hope you enjoy your journey here with us.